Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
2شهرکسازان

شهرکسازان

اهداف وب سایت شهرکها

در این وب سایت به مباحث بنیادین، زیر ساختها و مشکلات به گونه ای دیگر و از منظری متفاوت نگریسته شده است، به عنوان نمونه می توان به مواردی که به تنهایی می توانند ساده باشند ولی درصورت نبود زیرساختهای خوب و کافی به معضلاتی چند وجهی، چند لایه و در برخی موارد لاینحل تبدیل می شوند اشاره کرد یا مشکلاتی که به دلیل بزرگی و مخافت مسئله، کل صورت مسئله پاک شده و اطلاعاتی قابل استناد و استفاده در این ارتباط وجود ندارد از دیگر موارد از این دست می باشد. در این ارتباط پرداختن به مشکلاتی که با داشتن اطلاعات و راه حل های مناسب می توانند پیشگیری شوند و با اطلاع رسانی به موقع و دارا بودن اطلاعات کافی می توان بسیاری از هزینه های جانی و مالی آنها را کاهش داد از دیگر مواردی هستند که دراین وب سایت ها به آنها پرداخته شده است. در کل این وب سایت با افزایش دانش و داشته ها، بهاء دهی بیشتر به فهمیدن و بخشیدن ، محبت کردن وتقسیم داشته ها، تعاملات مداوم وخواستن زندگی بهتربرای همه انسانها، انگیختارهایی هستند درجهت بهترزیستن، با آرامش زیستن، با عشق زیستن و با انگیزه بودن به نحوی که بهره برداران همراه با این وبسایت ها در حال حاضر و اعصارآینده سرزندگی و وجود عشق را در زندگی برای خود و تمامی انسانها درتمامی وجوه و رشته ها تجربه نمایند.

پروژه‌های برتر

سخن سردبیر:
دوست و کاربر گرامی نمی دانم در کجای جهان، در چه زمانی از روز و شب، با چه منظور و چه نگرشی به وب سایت حاضر و سایر وب سایتهای هم گروه مراجعه می کنید، اما امیدوارم که این وب سایت ها بتوانند کمکی به رفع نیازها و اهداف شما بنمایند. این گروه وب سایتها بدین منظور طراحی و اجراء گردیده اند که بتوانند ضمن ارائه اطلاعات، سوالات را به نحوی متفاوت برحسب موارد و وقایع گوناگون و بر مبنای نیاز واقعی متقاضیان سراسر دنیا پاسخگو باشند، وب سایت های مزبور واقع گرایانه و عملیاتی طراحی و اجرا شده و بر مبنای نیازها و با توجه به زیر ساختها به نحوی برنامه ریزی شده اند که اطلاعات موجود در آنها بتوانند طی یک فرآیند پویا، در دسترس یکایک افراد و آحاد جهانی قرار گیرند.برای آشنایی بیشتر با موارد مطروحه در این وب سایتها به تعاریف، اطلاعات پیشین و موجود جهانی ، موارد قابل طرح در آینده ، تجارب و موارد مشابه ، مصداقها ، ضرورتها، پیش نیازها، هم نیازها و پس نیازها ، اطلاعات و رهیافتهای جهانی ، سازمانها و مراجع مرتبط با موضوع، منابع انسانی ، منابع مدیریتی ، ماشین افزار یا وسایل احتمالی موردنیاز،مواد اولیه و موارد مشابه توجه جدی صورت گرفته است. درضمن به موارد مرتبط با نگرشی جامع از ابعاد علمی، فنی و تکنیکی، انسانی، اجتماعی ، اقتصادی، مالی ، سیاسی ، تاریخی نگریسته شده و شرایطی فراهم آمده است که ضمن معرفی یک موضوع یا مشکل، کاربرو بهره بردار بتوانند از فاز معرفی و طرح در خواست یا سوال احتمالی، با تعریف موضوع آشنا شده و به بررسی آن از وجوه مختلف بپردازند. نحوه مواجهه با موضوع و آشنایی با بهترین رهیافتهای بشری تاکنون در قالب یک راه حل جامع عملیاتی و برحسب نوع موضوع، میزان نیاز و سطح تقاضا و دریافت پاسخ خود درقالبی استاندارد، با مراجعه به مراجع، سازمان های مسئول، کمپانیها یاحتی ارتباط با مجموعه ها و افراد حقوقی یا حقیقی به شکل مملوس و عملیاتی از تمام قاره ها و کشورها از امتیازات بهره برداری از این وب سایتهاست.
c3c3

خدماتی که ما در وب سایت شهرکها به شما ارائه می‌دهیم:

1
معرفی شرکت‌هایی که در حوزه‌های شهرک‌های مسکونی، صنعتی، تجاری، تفریحی و غیره فعالیت می‌کنند.
توضیحات مربوطه
2
ارائه خدمات مشاوره در زمینه‌های ساخت و تاسیس شهرک‌های مسکونی،تفریحی، تجاری و غیره
توضیحات مربوطه
3
فرهنگسازی در حوزه‌‌های شهری متمرکز و شهرکهای خدماتی
توضیحات مربوطه
4
ایجاد بستری برای آگاهی رسانی در زمینه استاندارد‌ها و ضوابط ساخت و تاسیس انواع شهرکها.
توضیحات مربوطه